Informationstjänst
Publicerad 2021-03-02
Uppdaterad 2021-03-10 12:43

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt använder sala.se cookies.

Cookies och personuppgifter

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt använder sala.se cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på vår webbplats och för att ge oss möjlighet att förbättra vår webbplats. 

Personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress sparas inte, såvida du inte godkänt detta separat. Information om besökare kan inte spåras av Sala kommun. 

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar sala.se och våra innehållsleverantörer från att placera cookies på din dator. Sådana inställningar kan dock innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera.

Information om hur du kan förhindra lagring av cookies på din dator finns på denna sida.

Vad är cookies?

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.

Två typer av cookies

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Du kan välja

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Cookies används på många webbplatser, inte bara av sala.se, för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare och vilka val som då gjorts. Det görs en kontroll vid varje besök på webbplatsen om cookies finns lagrade i webbläsaren eller inte. Finns det inga lagrade cookies från webbplatsen sparar webbläsaren de cookies som finns på webbplatsen.

Ytterligare information

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Hitta och ta bort cookies

Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar. Om du avaktiverar cookies går du miste om flera fördelar på sala.se:s webbtjänster.

Så här ändrar du cookieinställningar du i Internet Explorer 11

Klicka på kugghjulet (eller Verktyg i menyn). Välj Internetalternativ. Välj fliken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på OK.

Vill du radera dina cookies klickar på kugghjulet (eller Verktyg i menyn) och väljer Säkerhet och sen Ta bort webbhistorik...

Så här ändrar du cookieinställningar i Chrome

Klicka på meny ikonen i övre högra hörnet. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på knappen Innehållsinställningar… under rubriken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på Klart.

Vill du radera dina cookies klickar på meny ikonen och väljer Verktyg och sen Ta bort webbinformation…

För andra versioner och webbläsare kan du söka information på relevant mjukvaruleverantörs webbplatser.

Så här ändrar du cookieinställningar i Safari 

För att blockera cookies i iOS 8 eller senare: tryck på Inställningar, Safari, Blockera cookies och välj något av följande: Blockera alltid, Tillåt endast från aktuell webbplats, Tillåt från webbplatser jag besöker eller Tillåt alltid. I iOS 7 eller tidigare väljer du mellan Aldrig, Från tredje part och annonsörer eller Alltid.

Så här ändrar du cookieinställningar i Firefox

Klicka på ”Verktyg”-menyn och välj Rensa ut känslig data. Markera rutan för Kakor och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade. Klicka på Rensa nu för att rensa ut alla kakor och stänga fönstret.

För att blockera cookies på alla webbplatser: välj panelen Sekretess. Välj Firefox kommer att: Använda anpassade inställningar för historiken. Ta bort markeringen för Tillåt att webbplatser lagrar kakor.

Cookies på sala.se

På Webbplatsen används cookies.

nmstat

Syfte: Vi sätter kakan för att kunna följa besökares användning av webbplatsen i vårt webbanalysverktyg.

Nytta: Kakan bidrar till förståelse för användares webbplatsbesök vilket ger underlag till förbättringar.

Data som lagras av kakan: Ingen personlig information, endast information om din dator och din webbläsare. Kakan innehåller ett slumpgenererat ID som gör det möjligt att följa en användares browser när den besöker olika sidor.

.AspNet.ApplicationCookie

Detta är en (tillfällig) sessionscookie som används för att identifiera användar-sessioner.

Lokal lagring av data – Youtube

Youtube använder en teknik som kallas lokal lagring av data och som liknar kakor. Sådana data lagras när du besöker en sida på sala.se där vi bäddat in filmer från Youtube. Läs mer i Googles sekretesspolicy.