Kontakt (övrigt)
Publicerad 2020-01-23
Uppdaterad 2024-01-05 08:33

Runt Ekeby dammar i Sala stadspark finns en trevlig och populär promenadslinga där många av de vita broarna passeras.

Besöksadress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala

Kontakt: Kristin Hedman
Kontaktadress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
E-post: samhallsbyggnad@sala.se

Den stora dammen invid stadsparken. Dammen delas av en promenadväg med bro och bildar på så sätt övre och nedre Ekeby dammar. Ursprungligen skapat av det vattenflöde som rann ned från Långforsen samt senare av en utloppskanal från gruvan.

Där finns gädda, abborre och regnbågslax. Isättning av regnbågslax sker 1 gång/år. Fiske fritt utom vid karpfiske.

Namnet härrör från de bybildningar som fanns här redan under medeltiden. Tidigt fanns här även en mjölkvarn som utnyttjade vattnet på dess väg ned i Lillån. Kvarnen fanns kvar till 1964 då den föll offer för några barns ovarsamma lek med eld. Idag påminner en kvarnsten och en transformatorstation om den tidigare kvarnverksamheten.