Kontakt (övrigt)
Publicerad 2020-01-23
Uppdaterad 2024-01-05 08:33

Den gamla gruvvägen mellan Sala Silvergruva och sjön Långforsen som förr fungerade som transportväg för silvermalmen då den fraktades till smälthyttorna vid Långforsen.

Besöksadress: Drottning Christinas väg, 733 36 Sala

Kontakt: Sala Silvergruva
Kontaktadress: Drottning Christinas väg, 733 36 Sala
Telefon: 0224-67 72 60
E-post: info@salasilvergruva.se

Den gamla gruvvägen går mellan Sala Silvergruva och sjön Långforsen strax utanför centrala Sala, och  förr en transportväg för silvermalmen då den fraktades till smälthyttorna vid Långforsen innan hyttverksamheten flyttades till trakterna av sockenkyrkan under mitten av 1500-talet.

Området är en kulturhistoriskt intressant plats som än idag är starkt präglad av gruvans forna verksamhet. Utmed vägen finns t.ex. rester av gamla gruvarbetarbosättningar vid Aspenstorp, Stampers, Kolarhagen och Sandviken.  Miljön präglas idag av ett samspel mellan kulturhistoria, nutida fritidsaktiviteter och naturupplevelser.

Invid vägen ligger dammsystemet med Långforsen och Mellandammen som via Heides och Grissbachs kanaler gav vattenkraft till gruvan.  Vägen ansluter även till det natursköna promenadstråket Gröna Gången med sträckning utefter dammvallarna.

Längs vägen finns skyltar som beskriver områdets historia.