StartFörskolor i Sala kommunFörskola Bråstabacke I Ur och Skur
Kontakt (övrigt)
Publicerad 2019-05-23
Uppdaterad 2021-12-02 11:55

Fristående förskola.

Besöksadress: Marsgatan 103, 733 34 Sala

Kontakt: Maja Thorssell
Kontaktadress: Marsgatan 103, 733 34 Sala
Telefon: 0224 -87 466
E-post: Majathorssell@hotmail.com