StartFörskolor i Sala kommunAbrakadabra Föräldrakooperativ
Kontakt (övrigt)
Publicerad 2019-06-20
Uppdaterad 2022-01-20 11:17

På Abrakadabra finns barn i åldrarna 1-5 år. Barnen arbetar både i åldersblandade grupper och tillsammans med jämnåriga. I Stjärngruppen finns barn upp till 3 år. I Solgruppen hör 4-5-åringarna hemma. Här finns skolförberedande verksamhet från 4 år och uppåt.

Besöksadress: Vallagatan 15, 733 37 Sala

Kontakt: Rektor, Lo Norman, 0224 - 871 44
Kontaktadress: Vallagatan 15, 733 37 Sala
Telefon: 0224-871 44
E-post: forskolan@abrakadabra.cc

På Abrakadabra ger vi barnen en stabil grund för livslångt lärande. Vi har ett nära samarbete och en fin gemenskap mellan personal, föräldrar och barn. Barnens intressen och föräldrarnas synpunkter är tillsammans med personalens kunskap och engagemang grunden för utbildningen.