StartKollektivtrafikförvaltningen
Kontakt (övrigt)
Publicerad 2019-02-21
Uppdaterad 2020-01-17 14:55

Förvaltningen har huvudansvaret för trafikplaneringen och det strategiska arbetet kring all kollektivtrafik i länet. Inom förvaltningen finns Kundcenter VL, en beställningscentral och administration för färdtjänst- och sjukresor, samt olika enheter som sköter planeringen av trafik och skolskjuts.

Besöksadress: Kollektivtrafikförvaltningen Ängsgärdsgatan 12 721 30 Västerås

Kontaktadress: Kollektivtrafikförvaltningen Ängsgärdsgatan 12 721 30 Västerås
Telefon: 021-17 30 00
E-post: kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se