StartSolvändans mötesplats dagverksamhet
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-03-22
Uppdaterad 2024-02-21 09:18

Adress: Johannesbergsgatan 2, 733 35 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 93 26
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: solvandan.dagverksamhet@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Solvändans mötesplats är en dagverksamhet som är till för personer som bor i eget boende med olika minnes- och demensproblematik. Mötesplatsen är en bra avlastning för anhöriga. För att få komma till denna mötesplats behövs ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare i kommunen.

Mötesplats Solvändan

Vi finns till för dig som t.ex. har minnes- och demensproblematik och behöver lite extra stöd i vardagen. Vi finns även här som stöd för dig som anhörig eller närstående.

Ansökan

För att få komma till Solvändans mötesplats behöver man ett beslut från kommunens biståndshandläggare.

Målsättningar

  • Att ge dig en meningsfull dag
  • Att utifrån dina förutsättningar och förmågor känna delaktighet i vår verksamhet.
  • Att underlätta för dig och dina anhöriga.
  • Att ge social stimulans samt gemenskap med andra likasinnade
  • Att en viktig del av gemenskapen är att äta och fika tillsammans