StartBeatrice Andersson Snåre, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2016-11-02
Uppdaterad 2024-01-10 09:00

Ärenden

Hemtjänstteam 1 och Solvändans Mötesplats dagverksamhet

Adress: Stadsträdgården, Hyttgatan 5 D, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 13
Fax: 0224-74 92 06
E-post: beatrice.anderssonsnare@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala