StartKommunstyrelsens arbetsgivardelegation
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-08-30
Uppdaterad 2019-01-31 11:20

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor. Delegationen består av kommunstyrelsens presidium.

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation har 3 ledamöter.

Ordförande: Anders Wigelsbo (C)
Ledamot: Erik Hamrin (M)
Ledamot: Ulrika Spårebo (S)

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation (Förtroendemannaregister)

Register över Kommunstyrelsens arbetsgivardelegations samtliga förtroendevalda ledamöter. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Arbetsgivardelegationens ansvarsområde

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation ersätter kommunstyrelsens arbetsgivarutskott sedan 2019-01-01 enligt KF § 79 2018-05-28. Arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor. Arbetsdelegationen hanterar samtliga strategiska personalfrågor och i förekommande fall enskilda personalärenden.