StartKrumeluren
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-02-01
Uppdaterad 2018-09-25 10:56

Adress: Tränggatan, 733 37 Sala

Telefon: 0224 - 74 82 96

E-post: gardestaforskola.krumeluren@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Krumeluren är en av avdelningarna i hus 2 på Gärdesta förskola.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet