StartGrytet
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-02-01
Uppdaterad 2018-09-21 15:47

Adress: Strandvägen 7, 733 35 Sala

Telefon: 0224-74 82 36

E-post: Ekebyforskola.Grytet@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Grytet är en av avdelningarna på Ekeby förskola.