StartIdet
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-02-01
Uppdaterad 2018-09-21 15:53

Adress: Strandvägen 7, 733 35 Sala

Telefon: 0224-74 82 35

E-post: Ekebyforskola.Idet@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Idet är en av avdelningarna på Ekeby förskola.