StartSture Johansson (C), förtroendevald
Kontaktperson

Sture Johansson (C), förtroendevald

Publicerad 2018-12-13
Uppdaterad 2019-01-15 13:31

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunstyrelsen. Förste vice ordförande i bygg- och miljönämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Sture.Johansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA