StartSture Johansson (C), förste vice ordförande
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-11-09 13:18

Ärenden

Förste vice ordförande i bygg- och miljönämnden. Ledamot i kommunstyrelsen. Ombuds ersättare i Västmanlands kommuners förbundsmöten

Adress:
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Sture.Johansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA