StartSture Johansson (C), förtroendevald
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-01-04 08:45

Ärenden

Ledamot i kommunstyrelsen. Förste vice ordförande i bygg- och miljönämnden. Ombuds ersättare i Västmanlands kommuners förbundsmöten

Adress:
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Sture.Johansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA