StartViktor Kärvinge (S), förtroendevald
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-01-04 08:47

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ordförande i bygg- och miljönämnden. Ersättare i kommunstyrelsen. Gode man vid fastighetsbildningsförrättning med erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden.

Adress:
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: viktor.karvinge@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA