StartViktor Kärvinge (S), förtroendevald
Kontaktperson

Viktor Kärvinge (S), förtroendevald

Publicerad 2017-04-11
Uppdaterad 2020-01-10 08:25

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunstyrelsen. Ersättare i kommunstyrelsens ledningsutskott. Andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: viktor.karvinge@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA