StartJohan Widén (M), andre vice ordförande
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-11-09 13:18

Ärenden

Andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden. Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i valnämnden.

Adress:
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: johan.widen@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA