StartSofia Klåvus, Speciallärare
Kontaktperson
Publicerad 2016-09-19
Uppdaterad 2022-09-08 10:51

Adress: Fläckebo Heden 100, 733 63 Salbohed
Telefon: 0224-74 84 33
Fax: .
E-post: sofia.klavus@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala