StartSofia Klåvus, Speciallärare
Kontaktperson

Sofia Klåvus, Speciallärare

Publicerad 2016-09-19
Uppdaterad 2021-01-28 10:48

Adress: Klockarvägen 5-7, 733 60 Västerfärnebo
Telefon: 0224-74 85 82
Fax: .
E-post: sofia.klavus@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala