StartMonica Pettersson Sillén, Tf Måltidschef
Kontaktperson
Publicerad 2017-09-12
Uppdaterad 2018-04-25 16:44

Ärenden

Måltidsenheten

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 74 62
Fax: 0224-188 50
E-post: monica.petterssonsillen@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala