StartAvlopp, enskilt - Anmälan och ansökan
Självservice
Publicerad 2021-05-19
Uppdaterad 2024-06-12 13:22
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Innan ni påbörjar ansökan bör ni ha läst igenom nedanstående information om avloppsansökan. Ni bör även ha förberett bilagor som ska bifogas med ansökan. 

Krav för e-tjänst:

  • BankID
 

Om tjänsten

Fastigheter som ligger på landsbygden och inte är kopplade till det kommunala avloppsnätet behöver ha enskilda avloppsanläggningar för att inte orsaka olägenhet för människors hälsa och för miljön. Det är fastighetsägarens ansvar att anläggningen uppfyller dagens reningskrav och följer de bestämmelser som finns i Miljöbalken. Vid nyinrättande eller förändring av avloppsanläggning ska en ansökan/anmälan först skickas in till Miljöenheten då tillstånd/godkännande behövs enligt 13-14 §§ SFS 1998:899. 

Innan du lämnar in din ansökan/anmälan

Innan du lämnar in din ansökan/anmälan bör du ha läst igenom informationsbladen "Vem gör vad vid enskilt avlopp" samt
"Uppgifter som behövs på en situationsplan" som finns under rubriken "Läs mer". Informationsbladen ger information kring förberedelser inför ansökan för att få så snabb handläggning som möjligt. Bilagor som kan vara aktuella vid ansökan/anmälan är exempelvis situationsplaner, produktblad, prestandadeklaration och teknisk beskrivning med mera.

Ni är välkomna att höra av er till oss vid frågor. 

Bra att veta

Observera att: 

  • Arbetet med att inrätta en ny avloppsanläggning ska dokumenteras. Kontrollplan och bilder ska skickas in till oss när arbetet är utfört. 
  • Du får inte påbörja arbetet förrän du har fått ett tillstånd eller godkännande. 
  • Tänk på att skicka in din ansökan i god tid då handläggningstiden kan variera.  

 

Villkor

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige (för taxa se dokumentbilagan).

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se

Relaterade länkar