StartEn vecka fri från våld 2023
Nyhet
Publicerad 2023-11-17
Uppdaterad 2023-11-23 08:36

Under vecka 47 pågår kampanjen “En vecka fri från våld” som handlar om mäns våld mot kvinnor. Syftet är att uppmärksamma det problematiska våldet och hur vi kan förebygga det.

Alla veckor borde självklart vara fria från våld, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Mellan den 20 och 26 november pågår därför kampanjen “En vecka fri från våld” som handlar om mäns våld mot kvinnor. Syftet är att uppmärksamma det problematiska våldet och hur vi kan förebygga det.

Begreppet mäns våld mot kvinnor är ett paraplybegrepp som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Under den nationella kampanjveckan arbetar länsstyrelser, kommuner, civilsamhälle, myndigheter och regioner tillsammans för att uppmärksamma och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Om kampanjen

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.De senaste sex åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman i den gemensamma kampanjen ”En vecka fri från våld.”

Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera.

Aktiviteter under kampanjveckan

Under veckan kommer du kunna ta del av flertalet olika aktiviteter runtom i länet.
Sala kommun anordnar en öppen föreläsning för allmänheten: Våldet går inte i pension - om våld i äldres relationer. Våld mot äldre kan se ut på många olika sätt och är ett dolt samhällsproblem. Frågan behöver uppmärksammas mycket mer och kompetensen inom både yrkesgrupper som möter äldre personer och hos anhöriga behöver öka. Eva Wassen Nilsson, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet, håller i föreläsningen.

Dag: 23 november.
Tid: Klockan 14.00 - 16.30.
Plats: Mikaelsgården, Borgmästare Lundbergs plan 1, Sala.

Se hela programmet

Veckans aktiviteter riktar sig både till yrkesverksamma och allmänheten. Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av alla aktiviteter som sker i Västmanland under kampanjveckan. Du hittar programmet på Länsstyrelsen i Västmanlands webbplats.

Stöd och hjälp i Sala kommun

I Sala kommun kan du få råd, stöd och hjälp om du blir utsatt för våld, utsätter någon för våld eller har anhöriga eller bekanta som utsätts för våld. Det finns olika ställen där du kan få prata med någon på:

Övriga nummer för råd och stöd

  • Akuta ärenden kvällstid - socialjouren: 021-39 20 66
  • Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld: 020-50 50 50
  • Välj att sluta – en anonym telefonlinje för dig som vill ändra ett våldsamt beteende: 020-55 56 66
  • BRIS (Barnens rätt i samhället) – öppet dygnet runt för barn under 18 år: 116 111

Vid akut situation eller pågående brott, ring 112.

Relaterade kategorier