StartPersonalpool (särskilt boende för äldre samt funktionsnedsättning)
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-10-26
Uppdaterad 2023-01-19 11:13

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 90 28
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Personalpool inom verksamheten särskilt boende för äldre och funktionsnedsättning.

Flexibelt arbete

Inom Vård och Omsorg finns det tre poolgrupper som består av tillsvidareanställda undersköterskor

Arbetet innebär att  stödja insatsberättigade i vardagen med service- och omvårdnadsinsatser som utgår från en individuellt upprättad genomförandeplan. Personalen skall vara ett stöd på den enskildes villkor, och minska konsekvenserna av dennes funktionsnedsättning.
Målet är att skapa en hanterbar och begriplig livssituation för var och en utifrån önskemål och behov. 

I dagsläget har vi tre poolgrupper, samtliga medarbetare är undersköterskor med tillsvidareanställning.

Poolgrupperna kan vid behov arbeta över verksamhetsområdesgränserna men har i huvudsak ett huvudområde, hemtjänst, funktionsnedsättning eller särskilt boende för äldre.

Att arbeta i poolen innebär att vara flexibel både vad gäller arbetstider och arbetsplatser, då arbete sker på olika enheter.
Medarbetaren bokas in på arbetspass när verksamheternas ordinarie personal är frånvarande.

 

Information om att arbeta i personalpool

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta i personalpool.

Relaterade tjänster