StartVäntjänst
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-10-18
Uppdaterad 2023-01-19 11:13

Adress: Drottninggatan 10, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 90 17
Telefontider:

Fax: ---
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Väntjänst är ett komplement till hemtjänsten för dig som vill ha ett besök för att bryta ensamheten. Väntjänst är en ideell verksamhet som arbetar med att bryta isolering och bidra till ökad trivsel och gemenskap. Insatser som utförs inom Väntjänst görs på frivillig grund utan ekonomisk ersättning. Alla som arbetar i Väntjänst har tystnadsplikt.