StartStadsbibliotek
Kontaktobjekt

Stadsbibliotek

Publicerad 2020-10-31
Uppdaterad 2021-09-15 11:32

Bibliotek i Västmanland

Bibliotek i Västmanland, ett samverkansprojekt mellan folkbiblioteken i Västmanlands kommuner, utvecklar samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet och ökar servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet.
www.bibliotekivastmanland.se

Adress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala

Telefon: 0224-74 77 00

Fax: 0224-188 50
E-post: stadsbibliotek@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Sala stadsbibliotek har öppet sex dagar i veckan och totalt 50,5 timmar per vecka. Välkommen!

Covid-19

Sala stadsbibliotek återgår till ordinarie öppettider måndag den 11 januari. Regeringens rekommendationer från den 18  december har ändrats avseende bibliotekens verksamhet.

Vi öppnar men vill samtidigt poängtera vårt skärpta förhållningssätt.

 • Kom bara om du är fullt frisk
 • Biblioteket är i nuläget inte en mötesplats,  ett rum för läsning och inte tillgängligt för studier
 • Gör ditt besök kort: hämta reservationer, återlämna, låna
 • Självservice för IT- ärende till exempel utskrifter, kopiering är möjligt
 • Kom gärna ensam
 • Vi uppskattar om du klarar dig själv så mycket som möjligt använd våra utlåningsstationer
 • Viss hjälp med boklån kan fortfarande ske med hämtning efter
  överenskommelse
 • Vi uppmanar våra besökare att reservera böcker via
  www.bibliotekivastmanland.se och att använda de digitala
  tjänster som finns.
 • Respektera avstånd mellan varandra och oss som jobbar

Vi vill fortsätta ge så god service som möjligt på ett så säkert sätt som möjligt – för er och för oss som jobbar. Det går fint att kontakta oss via telefon 0224-747700 eller e-post stadsbibliotek@sala.se för frågor.

Håll avstånd, håll ut och ta hand om varandra.

Mer om biblioteket och öppettider

Bibliotek i Västmanland

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier