StartBokbussen
Kontaktobjekt

Bokbussen

Publicerad 2017-06-22
Uppdaterad 2020-09-09 11:51

Bibliotek i Västmanland

Bibliotek i Västmanland, ett samverkansprojekt mellan folkbiblioteken i Västmanlands kommuner, utvecklar samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet och ökar servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet.
www.bibliotekivastmanland.se

Adress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala

Telefon: 0224-74 77 04

Fax: 0224-188 50
E-post: bokbussen@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Välkommen ombord på bokbussen! 65 hållplatser och 2 000 böcker! Här finns något för alla åldrar och intressen. Nya låntagare är alltid välkomna!

Personal och underenheter

Kontaktperson

Tillhör enhet

Anknytningar

Turlista och annan information

Läs mer om bokbussen

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier