StartHemsjukvård
Kontaktobjekt
Publicerad 2019-02-04
Uppdaterad 2023-01-19 11:13

Adress: Hyttgatan 5 A, 733 31 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: ---
E-post: hemsjukvard@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Hemsjukvård är en enhet inom Vård och omsorg i Sala kommun som tillhandahåller hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Vid enheten finns legitimerade specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor.