StartBudget- och skuldrådgivning
Kontaktobjekt

Budget- och skuldrådgivning

Publicerad 2016-07-11
Uppdaterad 2016-07-11 21:47
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 76 71
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: christina.lundin-hellstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Rådgivning och hjälp utifrån skuldsaneringslagen som ger de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller helt avskrivna och därigenom komma ur en helt hopplös ekonomisk situation.