Trygghetslarm

Sala kommun • Org.enhet: Hemtjänsten, Team 1 Åkra

Senast uppdaterad: 2016-05-16

Senast uppdaterad: 2016-05-16


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Trygghetslarm är ett hjälpmedel med vilket man kan tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Trygghetsjouren är den larmcentral som tar emot samtal från trygghetslarmen som används i hemmet.