StartSjälvserviceFörskola, pedagogisk omsorg - Byte
Självservice

Förskola, pedagogisk omsorg - Byte

Publicerad 2017-07-06
Uppdaterad 2021-02-10 12:53

Om tjänsten

Här kan du ansöka om byte av förskola eller byte av dagbarnvårdare inom Sala kommun.

I dagsläget finns ännu ingen e-tjänst för att lämna dessa uppgifter utan du behöver göra detta på vår blankett. Här ovan finns länk till blanketten. Du laddar själv ner, skriver ut, fyller i och skickar till:

Barn och Utbildning
Box 304
733 25 SALA

Du kan även få blanketten på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora Torget. Där kan du också lämna in ifylld blankett.

Villkor

Barn som redan har plats i förskola/pedagogisk omsorg i Sala kommun har möjlighet att ansöka om byte till annan förskola/pedagogisk omsorg i kommunen. Byte medges i mån av plats. Barn som ännu inte har någon placering prioriteras framför byten.

Önskas byte till en fristående verksamhet anmäls detta direkt till den fristående verksamheten.

Byten sker i augusti eller januari. För att byta vid läsårsstart i augusti, måste ansökan om byte ha inkommit senast 30 april. Erbjudande om byte ges om det är möjligt. I de fall byten inte kunnat erbjudas avslås bytesansökan. Önskas fortfarande byte måste ny ansökan lämnas in.

Ansökningar som inkommit efter den 30 april behandlas i samband med byten nästa år.

Om särskilda skäl finns kan byten medges under läsåret. Avstånd till förskolor anses vanligen inte som ett särskilt skäl.

Det är önskvärt om dialog skett med rektor på nuvarande förskola innan anmälan om byte lämnas in.