StartSjälvserviceFyrverkerier - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-06-17
Uppdaterad 2023-08-31 13:11
 

Om tjänsten

Fyrverkerier är festliga och hör till högtider så som nyårsfirandet. Dessvärre är det inte ovanligt att fyrverkerier också orsakar bränder och personskador. Med tanke på brandfaran som följer med fyrverkerier finns det vissa saker att tänka på innan du införskaffar dem. 

Fyrverkerier som kräver tillstånd av polisen:

  • Fyrverkeri av större omfattning inom tätbebyggt område erfordrar tillstånd av polisen.

  • Inomhusfyrverkeri erfordrar tillstånd av polisen. Fyrverkeripjäserna skall vara godkända för inomhusbruk. I anläggningar med automatiskt brandlarm/utrymningslarm (myndighetsanläggning) krävs kompenserande åtgärder.

Allmänt om fyrverkerier, att tänka på:

  • Fyrverkeri får anordnas endast under förutsättning att en omdömesgill, vuxen person som är väl förtrogen med pjäsernas verkan, ansvarar för tändning och avfyring av pjäserna.

  • Överlåtande av pyrotekniska varor till underårig person är ett allvarligt brott.

  • Pyrotekniska varor skall vara typgodkända av statens räddningsverk och ha svensk bruksanvisning.

  • Fyrverkeri skall avfyras på öppna ej bebyggda platser, under förutsättning att de används så att pyroteknisk effekt ej kan nå byggnader eller orsaka skada på egendom eller person.

  • Fyrverkeriet skall ställas in om det råder stark blåst. Väderlek och brandrisk skall kontrolleras den aktuella dagen. SMHI:s brandriskprognoser är normalt tillgängliga maj–september.

  • Släckutrustning skall finnas tillgänglig i skälig omfattning.

  • Nödraket får inte avfyras annat än i nödläge.

Villkor

Alla kan använda denna tjänst.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se