StartLotteritillstånd - Ansökan
Självservice
Publicerad 2023-06-21
Uppdaterad 2024-01-05 08:31
 

Om tjänsten

Ideella föreningar kan anordna lotterier. Kultur- och fritidskontoret är myndighet för registrering, tillstånd och tillsyn när det gäller lotteriärenden som redovisas i Sala kommun.

Tillsynen gäller sådana lotterier som får anordnas efter tillstånd av eller registrering hos myndigheten, så kallade registreringslotterier. I övriga lotteriärenden och för mer information om lotterier kontakta  Spelinspektionen

Föreningen ska på styrelsemöte fatta beslut om att ansöka hos kommunen om registrering för lotteriverksamhet eller söka tillstånd för att ordna ett enskilt lotteri. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. 

Handlingar som du behöver bifoga 

  • Stadgar (om inte dessa redan finns hos Kultur- och fritidskontoret). 
  • Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret. 
  • Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte, som visar beslut om ansökan av tillstånd samt lotteriföreståndare. 

Villkor

Föreningen ska vara registrerad hos Kultur- och fritidskontoret och ha sin verksamhet i Sala kommun.

Avgifter

Att ansöka om lotteritillstånd kostar 300 kr.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se