StartSjälvserviceSärskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) - Intresseanmälan
Självservice
Publicerad 2016-05-25
Uppdaterad 2023-01-19 11:11
 

Om tjänsten

Bli särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV)

Sala kommun tar emot barn och unga som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare s.k. ensamkommande barn och unga.

Mottagandet sker via en överenskommelse med Migrationsverket. Sala kommun har ett avtal om 14 asylplatser och 16 PUT-platser (platser för dem som har uppehållstillstånd). Kommunens uppdrag är att ordna boende, skola och en fungerande vardag för dessa ungdomar.

Då barnet fått permanent uppehållstillstånd behöver barnet en särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV. Uppdraget som SFV tillsätts av socialtjänsten och beslutas av Tingsrätten. Barnet har kvar god man tills Tingsrätten fattat beslut om SFV. SFV fungerar som barnets vårdnadshavare tills barnet fyller 18 år, dock har SFV ingen försörjningsskyldighet gentemot barnet. Barnet bor ofta i ett familjehem eller på ett HVB-hem.

I uppdraget som SFV ingår bland annat att närvara på föräldramöten, söka studiebidrag, samarbeta med andra personer runt barnet samt skriva under handlingar som kräver vårdnadshavares underskrift. SFV redovisar även barnets ekonomi till överförmyndaren en gång per år.

En ersättning om 1 500 kr/mån utgår från socialtjänsten.

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se