StartFosforfälla
Självservice
Publicerad 2024-01-19
Uppdaterad 2024-01-19 12:31
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Har din avloppsanläggning en fosforfälla? I så fall behöver den bytas ut när den är mättad för att reningen ska fungera som planerat. Ett mättat filter klassas som kommunalt hushållsavfall och ska därför hämtas av kommunens upphandlade entreprenör. Om du har egen jordbruksmark kan du ansökan om att själv få ta hand om materialet. 

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se