StartSjälvserviceVäghållning, enskild, bidrag - Fakta
Självservice

Väghållning, enskild, bidrag - Fakta

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2021-02-17 08:03

Om tjänsten

Sala kommun lämnar årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar inom Sala kommun. Bidraget är en procentsats av det statliga bidraget som Trafikverket betalar ut. Procentsatsen kan variera från år till år.

Bidraget administreras av tekniska kontoret och utbetalas under första kvartalet utan behov av någon särskild ansökan.