StartSjälvserviceBegravningsombud - Rådgivning
Självservice

Begravningsombud - Rådgivning

Publicerad 2016-08-23
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

När en församling inom Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och någon som inte tillhör Svenska kyrkan ska begravas, ska begravningsombudet granska att församlingen beaktar de särskilda intressen som kan finnas när det gäller personer som tillhör en annan kyrka eller religion.

Verksamhetsområdet för ett ombud omfattar församlingarna inom en kommun. Det är Länsstyrelsen i Västmanland som förordnar begravningsombud.

Villkor

När någon som inte tillhör Svenska kyrkan ska begravas och en församling inom Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten.

Relaterade tjänster