StartBegravningsombud
Kontakt (övrigt)

Begravningsombud

Publicerad 2019-02-21
Uppdaterad 2020-02-05 12:43
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
När en församling inom Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och någon som inte tillhör Svenska kyrkan ska begravas, ska begravningsombudet granska att församlingen beaktar de särskilda intressen som kan finnas när det gäller personer som tillhör en annan kyrka eller religion.

Besöksadress: Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 Sala

Kontaktadress: Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-67 54 00
E-post: sala.pastorat@svenskakyrkan.se

När en församling inom Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och någon som inte tillhör Svenska kyrkan ska begravas, ska begravningsombudet granska att församlingen beaktar de särskilda intressen som kan finnas när det gäller personer som tillhör en annan kyrka eller religion.

Verksamhetsområdet för ett ombud omfattar församlingarna inom en kommun. Det är länsstyrelsen som förordnar begravningsombud.

Begravningsombud
Elisabeth Wäneskog
070 567 51 56
eva.elisabet.waneskog@vasteras.se

Kyrkogårdschef
För praktiska frågor angående begravning eller gravsättning
Kyrkogårdschef Thomas Törnqvist, thomas.tornqvist@svenskakyrkan.se
Svenska kyrkan, Sala-Norrby-Möklinta pastorat