StartBegravningsombud
Kontakt (övrigt)
Publicerad 2019-02-21
Uppdaterad 2021-10-19 08:03

När en församling inom Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och någon som inte tillhör Svenska kyrkan ska begravas, ska begravningsombudet granska att församlingen beaktar de särskilda intressen som kan finnas när det gäller personer som tillhör en annan kyrka eller religion.

Besöksadress: Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 Sala

Kontaktadress: Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-67 54 00
E-post: sala.pastorat@svenskakyrkan.se

När en församling inom Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och någon som inte tillhör Svenska kyrkan ska begravas, ska begravningsombudet granska att församlingen beaktar de särskilda intressen som kan finnas när det gäller personer som tillhör en annan kyrka eller religion.

Verksamhetsområdet för ett ombud omfattar församlingarna inom en kommun. Det är länsstyrelsen som förordnar begravningsombud.

Begravningsombud
Vakant

Kyrkogårdschef
För praktiska frågor angående begravning eller gravsättning
Kyrkogårdschef Thomas Törnqvist, thomas.tornqvist@svenskakyrkan.se
Svenska kyrkan, Sala-Norrby-Möklinta pastorat