StartBegravningsombud - Rådgivning
Självservice
Publicerad 2016-08-23
Uppdaterad 2023-02-14 13:09
 

Om tjänsten

När en församling inom Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och någon som inte tillhör Svenska kyrkan ska begravas, ska begravningsombudet granska att församlingen beaktar de särskilda intressen som kan finnas när det gäller personer som tillhör en annan kyrka eller religion.

Verksamhetsområdet för ett ombud omfattar församlingarna inom en kommun. Det är Länsstyrelsen i Västmanland som förordnar begravningsombud.

Villkor

När någon som inte tillhör Svenska kyrkan ska begravas och en församling inom Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten.

Relaterade tjänster