StartSkattesatser - Fakta
Självservice
Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2022-02-22 14:12
 

Om tjänsten

Kommunalskatt och landstingsskatt

I kommunalskatten ingår skatt till kommunen och till Region Västmanland. För 2022 är skatten till kommunen 22,31 kr per beskattningsbar 100-lapp, och till landstinget 10,88 kr, tillsammans 33,19 kr. Till detta ska läggas begravningsavgift eller kyrkoavgifter.

Kyrkoavgifter

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift. Man kan även betala avgift till andra trossamfund.

För att exakt veta vad du betalar i samlad skatt, läs mer i skattetabellerna på Skatteverkets webbplats.

Vart går skattepengarna?

Kommunalskatten fördelad på verksamheter

Så här fördelas 100 kronor i kommunalskatt på olika verksamheter. Fördelningen utgår från kommunens budget.

Andel - Verksamhet

22,95 kr - Vård och omsorg till äldre

21,18 kr - Grundskola, särskola och fritidshem

10,66 kr - Förskola

9,57 kr - Gymnasieutbildning

7,65 kr - Insatser till funktionshindrade

7,63 kr - Kommunens övriga verksamheter

4,26 kr - Individ- och familjeomsorg

4,08 kr - Kultur och Fritid

3,65 kr - Kollektivtrafik, skolskjuts och färdtjänst

3,36 kr - Skötsel av gator, parker, cykelbanor och lokaler

2,02 kr - Försörjningsstöd

1,87 kr - Räddningstjänst och civilförsvar

1,17 kr - Arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning

Relaterade kategorier