StartFakturor till kommunen - Guide
Självservice
Publicerad 2017-06-05
Uppdaterad 2021-06-03 09:22

Fakturaadress till kommunen

Sala kommun
Fakturahantering
Box 75
733  21 Sala

GLN-kod: 7362120002092
Momsregistreringsnummer: SE212000209801
Organisationsnummer: 2120002098

PEPPOL-ID: 0007:2120002098

 

Om tjänsten

Villkor

Betalningsvillkor

​Kommunen tillämpar alltid 30 dagars betalningsvillkor från ankomststämplad faktura, såvida inte annat särskilt avtalats med leverantören. Kommunen godtar inte expeditions- och/eller faktureringsavgifter.

Referensnummer

Sala kommun hanterar alla fakturor elektroniskt. Samtliga fakturor måste alltid märkas med kommunens referenskod (4 positioner) vilken anges av beställaren vid inköpstillfället. Saknas detta kan fakturan återsändas till leverantören för komplettering.

På fakturan ska också framgå vem som är köpare, anges dock inte i samma fält som referenskoden.

Elektroniska fakturor - e-faktura

Lag om krav på e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Den nya lagen gäller fr o m 1 april 2019.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Inköp som görs av oss, Sala kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. Standarden för elektronisk faktura till Sala kommun heter Svefaktura. Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i det formatet alternativt genom att använda en så kallad fakturaväxel (VAN-tjänst).

Standarden för elektronisk faktura inom offentlig förvaltning heter Svefaktura. Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i det formatet alternativt genom att använda en så kallad fakturaväxel.

Följande fakturaväxlar är idag uppkopplade till kommunen.

  • Inexchange
  • Pagero
  • Swedbank

Vi har s k referenskodskontroll hos fakturaväxlarna vilket innebär att fakturorna måste vara märkta med referenskod (4 positioner) för att komma fram. Referenskoden ska anges av beställaren vid inköpstillfället.

Fakturaportal

Skickar du ett fåtal fakturor per år till oss, så kan du kostnadsfritt fakturera oss i en fakturaportal. Du loggar in via nedanstående länk för att registrera dina fakturor. Första gången skapar du ett konto.

https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/Sala/

Pappersfakturor

Sekretessfakturor är undantagna kravet på elektronisk fakturering. Med sekretessfakturor menas fakturor som innehåller namn och personnummer. Pappersfakturor skannas centralt i kommunen och samtliga skickas till kommunens centrala fakturaadress.

Relaterade kategorier