StartSjälvserviceStipendier och fonder, skolor - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-06-08
Uppdaterad 2019-11-29 07:52

Ansökan

Ansökan sker genom att skriva till Skolnämnden. Ansökan ska undertecknas, varefter den sänds per post till: 

Skolnämnden, Box 304, 721 25 SALA

eller skannas och mejlas till bou@sala.se.

Ange e-postadress och telefonnummer så att vi kan kontakta er om vi önskar kompletterande information.

 

Om tjänsten

Skolnämnden förvaltar fyra donationsfonder som privatpersoner kan söka medel från.

Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond

Ingen utdelning 2019/2020

Fonden har som syfte att dela ut bidrag för skolresor till skolklasser. Beskriv skolresan kortfattat i ansökan. Om det finns 4 000 kr tillgängligt att dela ut delas detta belopp ut till en klass nästkommande mars månad.

  • Ansök senast 15 februari.

Stiftelsen Sala Judoklubbs fond

Fonden har som syfte att dela ut bidrag till handikappat barn, folkbokfört i Sala, som fyllt 7 men inte 16 år. Bidragsbeloppet är högst 2 000 kr. Ange i ansökan vad bidraget ska användas till och ungefärlig kostnad för detta. Fonden kan dela ut nästkommande mars månad. 

  • Ansök senast 15 februari.

Stiftelsen P Nordstedts donationsfond

Fonden har som syfte att dela ut till "barn och ungdom, som hör till mindre bemedlade hem, som bidrag till omkostnader i samband med deras utbildning". Ange i ansökan vilka omkostnaderna är. Styrk familjens ekonomiska situation på lämpligt sätt (till exempel kopia av slutskattebesked).

  • Ansökningar behandlas löpande.

Stiftelsen Möklinta sparbanksfond

Fonden har som syfte att dela ut stipendier och bidrag till ungdomar från det geografiska område som motsvarar förutvarande Möklinta socken för studier vid gymnasium, komvux eller högskola. Man räknas som ungdom tills man fyller 25 år. Ange i ansökan om det finns särskilda omkostnader. Styrk gärna den ekonomiska situationen på lämpligt sätt (till exempel kopia av slutskattebesked), för sökande som ej fyllt 21 år även föräldrarnas.

  • Ansökningar behandlas löpande.

Villkor

Se sökvillkor för respektive fond.

Ersättning

Se de individuella fonderna.

Giltighetstid/ansökningsperiod

Se de individuella fonderna.