StartCombine för privata utförare - Inloggning
Självservice
Publicerad 2019-12-09
Uppdaterad 2023-01-19 11:11
 

Om tjänsten

Delar av Salas myndighet samt kommunala utförare arbetar sedan 2014 i verksamhetssystemet Combine. Från och med 2019 erbjuds privata utförare av serviceinsatser enligt lagen om valfrihetssystem, möjligheten att ansluta sig till utvalda delar kommunens verksamhetssystem Combine.

Omfattning

Privata utförare erbjuds för tillfället möjligheten att kvittera och verkställa beställningar som inkommer från myndigheten, via systemet Pulsen Combine.

Lathundar/manualer för privata utförare

Lathund för Privata Utförare – Pulsen Combine

Lathund för Privata Utförare – Inloggning Pulsen Combine

Support och felanmälan

För support och felanmälan av verksamhetssystemet Combine, skicka ditt ärende till vård- och omsorgs gemensamma systemsupport.

Observera att personuppgifter aldrig ska skrivas ut i supportärenden som skickas till den gemensamma mailen för systemsupport. Detta hanteras endast via telefon.

 

Kontaktuppgifter:

VOO.Systemsupport@sala.se

Systemförvaltare Pulsen Combine:

Stéphanie Karlström, stephanie.karlstrom@sala.se, 0224-74 90 64

Leonard Wall, leonard.wall@sala.se, 0224-74 90 72