StartSjälvserviceFristående förskola i Sala kommun, driva - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-09-19
Uppdaterad 2024-05-21 14:37
 

Om tjänsten

Den som vill starta fristående förskola i Sala kommun ska lämna in en ansökan till Skolnämnden. Ett godkännande innebär att barnets hemkommun ska lämna bidrag för barnet till huvudmannen för verksamheten. Nämnden har tillsynsansvar för de enskilda förskolorna som ligger i kommunen.

Beslut om godkännande och beslut om rätt till bidrag

Verksamheten kan starta när den har godkänts genom beslut i Skolnämnden, men tänk på att ansöka i god tid då handläggningsprocessen kan ta lång tid.

För att få starta verksamheten ska följande dokument Skolkontoret före start

Förutom att nämnden behandlar ansökan ska även anmälan av lokaler samt registrering av livsmedelshantering göras (kontakta Miljöenheten, byggmiljo@sala.se). Lämna in kopia av Miljöenhetens beslut till Skolkontoret. När samtliga delar avklarats, utfärdar Skolchefen bevis om att förskolan är bidragsberättigad.