StartBarn och utbildningVuxenutbildningNivåtest och prövning - Anmälan
Självservice

Nivåtest och prövning - Anmälan

Publicerad 2019-04-10
Uppdaterad 2021-01-14 13:25

Om tjänsten

Nivåtest

Nivåtest kan göras i svenska/ svenska som andraspråk, engelska, matematik samt SFI. Detta kan behöva göras innan du kan bli antagen till en kurs.

Anmälan till nivåtest

Nivåtest kan bestämmas efter samtal med studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande. Du behöver legitimera dig vid testtillfället.

 

 

Prövning

Du kan göra en prövning om du saknar betyg i ett ämne och behöver komplettera eller om du vill läsa upp ditt gymnasiebetyg. En prövning innebär att du på egen hand läser in ett ämne enligt kursplanen och gör ett eller flera prov. Proven kan bestå av både skriftliga och muntliga delar. I vissa ämnen ingår laborationer, grupparbeten eller praktiska moment. Proven testar samtliga kursmål enligt Skolverkets kurs- eller ämnesplan.

Är du intresserad utav att göra en prövning kontaktar du VUC i Västerås och anmäler dig där.

Har du frågor och är folkbokförd i Sala ska du ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande.

För vem?

Har du gått på en kommunal gymnasieskola får du pröva genom vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Är du under 20 år får du vända dig till din tidigare skola. Har du gått på en fristående skola får du göra prövningen genom vuxenutbildningen om du har ett slutbetyg eller gymnasieexamen. 

Anmälan och betalning

En prövning kostar 500 kronor per kurs. Betald avgift återbetalas ej förutom vid sjukdom. Läkarintyg krävs för återbetalning.

Är det mindre än ett år sedan du läste kursen inom vuxenutbildningen i Sala och fick ett F är Hermods ansvarig för prövningen. Prövningen är då kostnadsfri.

Du måste prata med en studie- och yrkesvägledare innan du kan anmäla dig. I samband med samtalet får du anmälningsblanketten och information om hur betalningen går till. Tillsammans med anmälan ska du lämna in kvitto på betald avgift och kopior på tidigare betyg. Om anmälan saknar kvitto eller betyg avslås ansökan om prövning.

Villkor

Avgifter

500 kronor.