StartSjälvserviceFondmedel, Vård och Omsorg - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2023-05-22 10:00

Ansökan

Nytt ansökningsförfarande

I april månad varje år utannonseras Vård- och omsorgsnämndens lediga fonder. Du har 14 dagar på dig att ansöka. Beslut om fonderna tas på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i maj.

 

Om tjänsten

Fonderna riktar sig till äldre personer (50 år) som bott i Sala kommun de senaste 5 åren.

Villkor

För att kunna ansöka vissa av fonderna krävs att du tillhör Svenska kyrkan.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Makarna Lundins donationsfond (2x100kr)

Inga nya fondmedel att söka 2023.
Fondmedel utbetalas till de redan beviljade till midsommar och jul 2023.
 

Jakob Holmgrens donationsfond (2x100kr)

Inga nya fondmedel att söka 2023.
Fondmedel utbetalas till de redan beviljade till midsommar och jul 2023.

Övriga fonder

Social samfond

Ingen utdelning 2023.

Makarna Holmgrens donationsfond

Ingen utdelning 2023.

Makarna Lundins ålderdomshemsfond

Ingen utdelning 2023.

J E Johanssons sjukhjälpsfond

Ingen utdelning 2023.