StartSjälvservice Nyttoparkeringstillstånd för företag och näringsidkare - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2024-06-26 11:48
 

Om tjänsten

Nyttoparkeringstillståndet är främst avsett för företag och näringsidkare som har sitt fordon som arbetsplats eller som i vissa särskilda fall måste ha sitt fordon nära sin tillfälliga arbetsplats för att kunna utföra sitt arbete inom Sala kommun. Tillståndet gäller endast på kommunal mark och under arbetsutövning.

Om du ansöker via blankett ber vi dig att vara noga med att fylla i:

 • företagsnamn
 • faktureringsadress och eventuell fakturamärkning
 • organisationsuppgifter
 • registreringsnummer på fordon som tillståndet ska gälla
 • mobiltelefonnummer och namn på nyttjare av fordon

Förlängning av tillstånd

Vid förlängning av tillstånd ber vi dig att göra en ny ansökan.

Under sommarmånaderna kan handläggningstiden förlängas på grund av semestertider.  Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti rekommenderar vi dig att ansöka om ett nytt tillstånd i god tid innan. 

Villkor

Exempel på behöriga att få tillstånd

 • Fordonet är fast inrett till arbetsplats (ex. hantverkare) 
 • Fordon som används inom viss inspektionsverksamhet
 • Fordon som används av personal för sjukvårdande verksamhet

Regler

 • Tillståndet gäller endast på kommunal mark och parkering
 • Du får parkera under högst 3 timmar i följd där parkering är tillåten under kortare tid samt på platser där parkeringsförbud annars råder. Gäller ej ändamålsplats eller parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade
 • Nyttoparkeringstillståndet får endast användas under arbetsutövning och tillsammans med P-skiva
 • Polismans och parkeringsvakts anvisningar skall alltid följas
 • Du får trafikera gång- och cykelbanor samt gågator med försiktighet om adressen för arbetsplatsen inte kan nås annan väg
 • Tillståndet gäller endast vardagar. Då speciella skäl föreligger kan tillståndet vara giltigt även helgdagar

Övrigt

 • Missbruk av tillståndet medför att det återkallas
 • Borttappat tillstånd ersättes ej
 • Tillståndet ska placeras väl synligt i framrutan
 • Fordonet ska vara försett med företagslogga
 • Varje tillstånd är låst till ett registreringsnummer

 

Avgifter

Avgiften är 800 kr exkl. moms och tillståndet gäller i 2 år.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Tekniska kontoret
0224-74 70 00 (växel) tekniska@sala.se