StartEnergieffektivisering - Rådgivning
Självservice
Publicerad 2017-09-13
Uppdaterad 2021-10-12 14:32

Kontakt

Frågor till energi-och klimatrådgivningen skickas till faisa.abdi@avesta.se och Västmanlands -Dalarnas bygg och miljöförvaltning, Tfn reception: 0226-64 55 53 

 

Om tjänsten

Energirådgivning kan vara början på ditt energibesparingsarbete. Alla kommuner har tillgång till en energi- och klimatrådgivare som gratis och opartisk kan hjälpa dig att få ner din energiförbrukning. Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänhet, företag och organisationer i Sala kommun.

Sala kommuns energirådgivning utförs i samverkan med Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. Energirådgivningen svarar på frågor om uppvärmning, energikostnader, transporter, klimatfrågor och bidrag till energieffektiviseringar.

Frågor till energi-och klimatrådgivningen skickas till faisa.abdi@avesta.se och Västmanlands -Dalarnas bygg och miljöförvaltning, Tfn : 0226-64 55 53

Relaterade tjänster