Självservice
Publicerad 2019-04-11
Uppdaterad 2023-10-26 08:34

Ansökan

Du som vill ansöka till samhällsorienteringen behöver boka tid. 

Kontakta:

Munir Hagos Negassi   0224-74 98 45

Senada Trstena             0224-74 98 41

 

Eller skicka din ansökan till:

Integrationsenheten

Drottninggatan 5

733 30 Sala

 

 

 

Om tjänsten

Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv.

I Sala erbjuds du 100 timmar SO som handlar om:

  1. Att komma till Sverige
  2. Att bo i Sverige
  3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  4. Individens rättigheter och skyldigheter
  5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  6. Att påverka i Sverige
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige
  8. Att åldras i Sverige

Villkor

Du som är folkbokförd i Sala kommun har rätt till samhällsorientering om du dessutom:

  • Omfattas av etableringslagen
  • Är anhörig till ovanstående men som inte omfattas av lagen om etableringsinsatser. Personen ska ha kommit från utomeuropeiskt land

Efter avslutad samhällsorientering får du ett intyg där omfattningen och innehållet framgår.

Sala kommuns skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen  i kommunen.