StartSjälvserviceGrundläggande vuxenutbildning - Ansökan
Självservice

Grundläggande vuxenutbildning - Ansökan

Publicerad 2018-04-23
Uppdaterad 2021-06-21 15:29

Om tjänsten

Vuxnas lärande i Sala ansvarar för grundläggande vuxenutbildning i Sala kommun. Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kunskapsnivå.

Du har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Undantag från detta kan förekomma om det finns särskilda skäl.

Ansökningstider och kursstart hittar på vår informationstjänst om ansökningstider.

Ämnen och betyg

Sala kommun erbjuder utbildning på grundläggande nivå enligt författningarna. På plats i Sala kan du studera följande.

  • Svenska, svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Engelska
  • Inledande kurs i samhällsorienterande ämnen
  • Inledande kurs i naturorienterade ämnen

Söker du till svenska som andra språk behöver du först ha kunskaper motsvarande svenska för invandrare kurs D.

Varje ämne följer kursplanen enligt nya VUX2012 med de nya kunskapskraven, betygsskala A-F. 

Orienteringskurser

Vi erbjuder olika orienteringskurser. Dom riktar sig i första hand till dig med som har ingen eller kort utbildningsbakgrund och behöver utveckla din grundläggande förmåga för att komma vidare mot högre studier eller arbete. Du får ett intyg på orienteringskursen, och orienteringskursen får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

  • Orienteringskurs i grundläggande matematik
  • Orienteringskurs i digitalisering
  • Orienteringskurs i vård och omsorg

Studiebild