StartKulturstipendium - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-01
Uppdaterad 2022-10-19 15:27
 

Om tjänsten

Sala kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, dans, musik, teater, konst, foto, film, konsthantverk, hembygdsvård, folkbildning och andra jämförbara områden. Stipendiet kan sökas av personer bosatta, födda eller som annars har stark anknytning till Sala kommun. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Om blankett används skickas ansökan till:

Sala kommun
Kultur & Fritid
Box 304
733 25 Sala

Ansökan ska ha inkommit senast 1 oktober.

Villkor

Behöriga sökande är dels personer som är bosatta i födda i eller har stark anknytning till Sala kommun, dels grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom kommunen.

Giltighetstid/ansökningsperiod

Ansök senast 1 oktober varje år.

2021- års stipendiat

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-11-10 att årets kulturstipendium på 25 000 kr tilldelas Per Hägg.

Motivering

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturstipendiet 2021 tilldelas Per Hägg för hans ambition som kulturaktör i Sala kommun att förvalta, modernisera och tillgängliggöra musikskatter och örongodis av bland andra Thore Skogman.

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se