StartAlla stipendier - kultur och fritidKulturstipendium - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-01
Uppdaterad 2024-01-05 08:32
 

Om tjänsten

Sala kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, dans, musik, teater, konst, foto, film, konsthantverk, hembygdsvård, folkbildning och andra jämförbara områden. Stipendiet kan sökas av personer bosatta, födda eller som annars har stark anknytning till Sala kommun. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Om blankett används skickas ansökan till:

Sala kommun
Kultur & Fritid
Box 304
733 25 Sala

Ansökan ska ha inkommit senast 1 oktober.

Villkor

Behöriga sökande är dels personer som är bosatta i födda i eller har stark anknytning till Sala kommun, dels grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom kommunen.

Giltighetstid/ansökningsperiod

Ansök senast 1 oktober varje år.

2023- års stipendiat

Kultur och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2023-11-16 att årets kulturstipendium på 25 000 kr tilldelas Josefina Paulson.

Motivering

Kulturstipendiet på 25.000 kr tilldelas Josefina Paulson som turnerar över hela världen med sin nyckelharpa, hon har blivit tilldelad titeln riksspelman, nominerad till årets artist vid "Folk och Världsmusikgalan" och inte minst fått titeln som världsmästare i modern nyckelharpa.

Josefina har tack vare sina västmanländska rötter även utvecklat en djup kunskap inom den regionala och lokala traditionella musiken.

Under 2023 har Josefina Paulson haft uppdraget som Västmanlands bygdegårdsdistrikts musiker och uppträtt på bygdegårdar i Västmanland med lokalproducerad musik som värnar kulturarvet, bland annat på Tärna, Norrby, Västerfärnebo, Broddbo, Ranstaby och Möklinta bygdegårdar.

Stipendiet delad ut söndag 3 december kl. 13.00 på torget i Sala.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se