StartUppleva och göraKulturKulturstipendium - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-01
Uppdaterad 2023-03-10 08:21
 

Om tjänsten

Sala kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, dans, musik, teater, konst, foto, film, konsthantverk, hembygdsvård, folkbildning och andra jämförbara områden. Stipendiet kan sökas av personer bosatta, födda eller som annars har stark anknytning till Sala kommun. Stipendiesumman är på 25 000 kronor.

Om blankett används skickas ansökan till:

Sala kommun
Kultur & Fritid
Box 304
733 25 Sala

Ansökan ska ha inkommit senast 1 oktober.

Villkor

Behöriga sökande är dels personer som är bosatta i födda i eller har stark anknytning till Sala kommun, dels grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom kommunen.

Giltighetstid/ansökningsperiod

Ansök senast 1 oktober varje år.

2022- års stipendiat

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2022-11-10 att årets kulturstipendium på 25 000 kr tilldelas Kristina Eriksson.

Motivering

Kulturstipendiet på 25.000 kr tilldelas Kristina Eriksson för hennes pedagogiska förmåga att få andra att utvecklas i ett klassiskt kulturuttryck, nämligen teckning. Stipendiaten är nominerad av andra vilket ger stipendiet ett ännu högre värde. Kristina har varit och är en kulturprofil i Sala och efter sin pension har hon fortsatt att lära andra på ideell basis genom gruppen torsdagstecknarna.
 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se