StartFå en fadder som nyanländ - Intresseanmälan
Självservice
Publicerad 2017-02-16
Uppdaterad 2020-09-11 10:18
 

Om tjänsten

Är du nyanländ och intresserad av att få en fadder? Vi söker dig som är nyanländ och är intresserad av kontakt med svenska eller redan etablerade personer/familjer.

Med en fadder känner man som nyanländ ofta att man får en mer personlig kontakt med det svenska samhället och det svenska språket. Det är en viktig del i att bygga broar mellan människor. Du som nyanländ och som får en fadder kan komma att känna att du trivs bättre i din nya tillvaro, samt att du känner dig tryggare och mer inkluderad.

Integrationsenheten jobbar med nyanlända personer som fått uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sala kommun. Vi tar emot vuxna, familjer samt ungdomar som kommer till Sverige utan någon förälder eller annan ansvarig vuxen. I vårt arbete ser vi ett behov och en vilja hos nyanlända att få kontakt med salabor.

Villkor

Nyanlända personer som fått uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sala kommun.